Agrifair - Demontážní vozy podvozků pro kolejnice a haly

zpět na Montážní podvozky

Demontážní vozy podvozků pro kolejnice a haly

Způsob funkce
 kolejová vozidla jsou zvednuta do pracovní výšky buď podpovrchovým zvedacím zařízením nebo zvedacími sloupy
 polohování demontážního vozu pod podvozkem
 demontáž a uchopení podvozku
 transport k místu opravy v dílně
 jízda pomocí bateriového elektropohonu
 pohon zvedacích prvků střídavým proudem, za příplatek bateriemi
 při najíždění transportního vozu pod zvednuté kolejové vozidlo je řízení zablokováno a demontážní vůz je veden na kolejnici
 vymontovaný podvozek se nachází na voze a je tak dalece spuštěn, aby bylo možno projet pod ještě na voze namontovaným podvozkem
 volný přístup z jedné strany pomocí U- tvaru demontážního vozu

Přednosti
 dva způsoby : podlaha haly a kolejnice
 vysoká pohyblivost
 kratší doby montáže a výměny
 odpovídá nejvyšším bezpečnostním požadavkům

Demontážní vozy podvozků pro kolejnice a haly

iso