Agrifair - Hevolit FIX

Hevolit FIX

Hevolit FIX

Bezpečnostní list      Technický popis              
Výchozí situace:V komunikacích je mnoho kanálových poklopů
propadlých vlivem stáří, nadměrného zatěžování,
povětrnostních podmínek spojených s drobnými prasklinami v okolí poklopů, apod.
Úkolem je zrekonstruovat a znivelovat poškozený kanálový poklop včetně vyspravení okolních ploch.
Řešení: Vyzvednutí a osazení rámu kanálového poklopu do správné nivelety komunikace. Montáž vnitřního kruhového bednění pro utěsnění spar. Rozmíchání rychletuhnoucí maltové hmoty a plynulé vlévání ve formě zálivky.
Demontáž kruhového bednění po 15 minutách od dokončení zálivky.Co je potřeba
:
-Vytrhávač kanálových poklopů (pro poklopy typ BEGU)
-Záklopová fixní deska proti spadu sutin do šachty
-Kruhové vnitřní bednění

Rychletuhnoucí zálivková malta HEVOLIT-FIX HEVOLIT-FIX
Suchá maltová směs na cementovém základě, nesmršťuje se, vysoce rozlévatelná, po aplikaci rychle dosahuje vysoké pevnostiPevnost v tlaku:

Po 60 minutách: 17 N/mm2
Po 24 hodinách: 23 N/mm2
Po 28 dnech: 45 N/mm2

Vydatnost: 20 kg suché maltové směsi představuje 10 litrů použitelné čerstvé zálivkové hmoty

Množství příměsové vody:

4 litry pro 1 pytel suché maltové směsi ( tzn. 20%).


Balení: 20 kg-papírový/PE-pytel. (54 x 20 kg = 1.080 kg/paleta) Označení výrobku: HV10-001

Váš kontakt k problematice kanalizačních poklopů

Ing. Radek Kucharik
GSM: 725 555 138

radek@agrifair.cz

radekkucharik@seznam.cz


iso