Agrifair - Biomasa ze dřeva, pilin, pelet, štěpek

Biomasa ze dřeva, pilin, pelet, štěpek

Biomasa ze dřeva ?

 

Pod pojmem dřevní biomasa se rozumí kusové dřevo, dřevní odpad jako je kůra, štěpka, piliny, sláma, "ale elektrárny TALBOTT´S" spalují i suché části rostlin pěstovaných k účelu spalování (topol, osika, vrba, šťovík, topinambur, konopí, sloní tráva apod.).

Elektrárny na spalování dřevní biomasy prezentace ke stažení 

Tabulka dřevěného paliva seřazena podle výhřevnosti

Druh palivaParametr Objemová hmotnost sušiny
(kg/m3)
Uvažovaná vlhkost paliva 25%
Objemová hmotnost
(kg/pm)
Výhřevnost
(MJ/kg)
(MJ/pm)
Jedle 430 575 14,0 8 040
Borovice 510 680 13,6 9 250
Bříza 585 780 13,5 10 550
Dub 630 840 13,2 11 050
Smrk 430 575 13,1 7 350
Olše 480 640 12,9 8 260
Vrba 500 665 12,8 8 490
Akát 700 930 12,7 11 850
Jasan 650 865 12,7 11 010
Buk 650 865 12,5 10 830
Topol 400 530 12,3 6 540
Habr 680 905 12,1 10 970

Poznámka: pm = plnometr dřeva


jednotka název přepočet popis
Plm plnometr - m3   krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem bez mezer, 1 m3 skutečné dřevní hmoty
Prm prostorový metr 1 prm = 0,6 až 0,7 plm krychle o hraně 1 m vyplněná polenovým dřevem (štípaného nebo neštípané) s mezerami
Prms prostorový metr sypaný 1 prms ~ 0,4 plm 1 m3 volně sypaného drobného nebo drceného dřeva

 

Lesní štěpky
jsou různorodou surovinou, obsahující komponenty dříví, kůry, jehličí a list. zeleně, drobné větvičky a nedřevěné příměsy. 
Dělíme ji na čtyři druhy:

Zelené štěpky lesní- obsahují všechny komponenty biomasy ( dřevo, kůru a asimilační orgány)
Hnědé štěpky lesní-neobsahují jehlice
Bílé štěpky lesní-obsahují dřevo
Energetické štěpky lesní-použití k výrobě tepelné energie
Výhřevnost štěpky silně závisí jednak na jejím druhu, především na její vlhkosti.
Předpokládá se, že obsažená voda uniká ve formě páry a rozdíl výhřevnosti je tedy dán energií potřebnou pro odpaření obsažené vody.
Výhřevnost suchého dřeva je u list. 18 MJ.kg-1, u jehličnanů 19 MJ.kg-1, při předpokladu, že dřevo obsahuje min. 10% vody. 
  

Skutečná výhřevnost dřeva a kůry v závislosti na obsahu vody

obsah vody%

Palivo MJ.kg-1

dřevo    kůra

obsah vody%

Palivo dřevo  

 

 

kůra

 

0 18,5      18,8 40 10,1 10,5
10 16,4      16,7 50 8,0 8,4
20 14,3      14,6 60 6,0 6,3
30 12,2      12,5      

Pelety
Vlastnosti
Peleta je palivo ryze rostlinného původu s řadou příznivých vlastností a parametrů. Jde o granule s průměrem od 6 do 20 mm, které se vyrábí zhruba do délky 40 mm. Podoba granulí je dosažena vysokotlakým lisováním dřevního odpadu (především pilin) za teploty, při které lignin plastifikuje a přejímá funkci pojiva udržující pelety v příslušném tvaru. Kromě toho lignin chrání pelety proti příjímání vlhkosti při jejich uskladnění. Pelety se vyrábí ve specializovaných výrobnách, které jsou označovány jako peletárny. Někdy se k jejich výrobě také používá sláma, řepková sláma či průmyslový šťovík. Mezi základní parametry tohoto fytopaliva patří především jeho nízká popelnavost (do 1 %) a nízký obsah vody (do cca 10 %). Výhřevnost pelet se pohybuje okolo 18 MJ / kg a jejich pevnost významně ovlivňuje obsah dřevního prachu. Povaha pelet snižuje nároky na skladovací prostory za podmínek udržení suchého prostředí.

Pelety z alternativních zdrojů mají stejné technické parametry jako pelety ze dřeva, jsou však levnější. Toto palivo je zcela ekologické, výroba je podporována Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Jednoznačně se jedná o palivo budoucnosti, neboť jde o nenákladný obnovitelný zdroj energie.

Výhody pelet

Spalováním dřevních peletek nedochází ke zvyšování emisí skleníkových plynů (CO2), které způsobují globální klimatické změny (oteplování) a tento proces je z hlediska CO2 neutrální. Spalováním peletek dochází na rozdíl od fosilních tuhých paliv ke tvorbě jen minimálního množství popele, který je navíc velmi kvalitním hnojivem s obsahem oxidů draslíku a fosforu (kompostový substrát nebo přímá aplikace do půdy).

Spalováním dřevních peletek dochází k energetickému využívání plně obnovitelného zdroje energie. Emise CO2 vznikající při spalování jsou pohlcovány procesem fotosyntézy a využitím popela jako hnojiva se do půdy vrací zpět potřebné živiny.

na obrázku jsou kotle na dřevní biomasu

 

Váš kontakt k této problematice

Ing Radek Kucharik- obchodní ředitel

+420 724 117 191
radek@agrifair.cz
 

 

 

 

 

iso