Agrifair - Bioplynová stanice Olešná

Jsme tu pro Vás již 19 let, kdy pomáháme a podporujeme české zemědělce. Realizujeme výstavbu  bioplynových stanic AGRI FAIR  na klíč s technologií Biogas Hochreiter. 25 let zkušeností s výstavbou bioplynových stanic. Vyrábíme energii z biomasy.Naší vizitkou je více než 2000 bioplynových stanic po celém světě. Stavíme bioplynové stanice
od 150 KW-1,5 MW.Zajišťujeme záruční a pozáruční servis na technologii a biologii. V rámci programu Ekologické stavby zajištujeme veškeré inženýrské a vodohospodářské stavby.

Bioplynová stanice Olešná

Bioplynová stanice bude umístěna v Olešné u Havlíčkova Brodu. Výkon 250 kW, jako vstupní suroviny jsou kukuřičná siláž a chlévská mrva. Zbytkové teplo bude využito na vytápění sušárny dřevaKonečná podoba bioplynové stanice  v Olešné u Havlíčkova Brodu. Bioplynová elektrárna má elektrický výkon 250 kW. Hlavní část tvoří zastropená fementační nádrž a koncový sklad s plynojemem, který zároveň slouží jako dofermentor. Ve zděné budově je umístěna kogenerační jednotka MAN, dávkování zajišťuje zařízení Mayer Siloking. Tato bioplynová stanice zpracovává převážně chlévskou mrvu a kukuřičnou siláž. Odpadní teplo se využívá v nové sušárně dřeva. Naše firma vše zajišťovala formou generální dodávky, uvedla bioplynovou stanici do provozu a zajistila kolaudaci celého zařízení.

 

 

 

Váš kontakt k této problematice

Ing Radek Kucharik- obchodní ředitel

+420 724 117 191
radek@agrifair.cz
 

 

 

 

 

iso